Komunikaty - Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie


Wydawca treści

Powiatowa Rada Rynku Pracy Komunikat 2023


K O M U N I K AT

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Wolsztynie na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2023 r. podjęła następujące decyzje dotyczące maksymalnego okresu odbywania stażu i prac interwencyjnych, wysokości dotacji i refundacji przy subsydiowanym zatrudnieniu oraz wysokości bonów na zasiedlenie i bonów szkoleniowych w roku 2023:

1. Ustalono maksymalny okres odbywania stażu:
- do 6 m-cy
- do 3 m-cy (w przypadku braku deklaracji zatrudnienia)

2. Maksymalny czas realizacji umów o prace interwencyjne – 5 m-cy
  Wysokości refundacji kosztów organizacji prac interwencyjnych:
- 1 538,84 zł + ZUS ( w przypadku pełnego etatu)
769,42 zł + ZUS ( w przypadku ½ etatu)

3. Maksymalna kwota przyznawanych dotacji dla bezrobotnych – 30 000 zł

4. Maksymalna wysokość refundacji dla pracodawców tworzących nowe miejsca pracy – 30 000 zł

5. Preferowanie realizowania szkoleń indywidualnych. Maksymalna kwota przeznaczona na szkolenie jednej osoby  - 7 000 zł

6. Maksymalna kwota przyznanych bonów na zasiedlenie - 8 000 zł

7. Maksymalna kwota przyznanych bonów szkoleniowych - 5 000 zł

 

Powiatowa Rada Rynku Pracy Komunikat 2022


K O M U N I K AT

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Wolsztynie na posiedzeniu w dniu 10 lutego 2022 r. podjęła następujące decyzje dotyczące maksymalnego okresu odbywania stażu i prac interwencyjnych, wysokości dotacji i refundacji przy subsydiowanym zatrudnieniu oraz wysokości bonów na zasiedlenie i bonów szkoleniowych w roku 2022:

1. Ustalono maksymalny okres odbywania stażu*:
- do 9 m-cy w przypadku umów z przedsiębiorcami
- do 7 m-cy w przypadku umów z instytucjami nie będącymi przedsiębiorcami
* ostateczny okres odbywania stażu jest uzależniony od wieku osoby bezrobotnej

2. Maksymalny czas realizacji umów o prace interwencyjne – 5 m-cy
  Wysokości refundacji kosztów organizacji prac interwencyjnych:
- 1 240,80 zł + ZUS ( w przypadku pełnego etatu)
620,40 zł + ZUS ( w przypadku ½ etatu)

3. Maksymalna kwota przyznawanych dotacji dla bezrobotnych – 30 000 zł

4. Maksymalna wysokość refundacji dla pracodawców tworzących nowe miejsca pracy – 30 000 zł

5. Preferowanie realizowania szkoleń indywidualnych. Maksymalna kwota przeznaczona na szkolenie jednej osoby  - 10 000 zł

6. Maksymalna kwota przyznanych bonów na zasiedlenie - 7 000 zł

7. Maksymalna kwota przyznanych bonów szkoleniowych - 3 500 zł

8. Maksymalna kwota przeznaczona na szkolenie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 7 000 zł

9. Osoby bezrobotne kierowane w ramach subsydiowanego zatrudnienia powinny posiadać stałe zameldowanych na terenie powiatu wolsztyńskiego, a w szczególnych przypadkach jeśli takiego nie posiadają - decyzję o skierowaniu podejmuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie. 

Powiatowa Rada Rynku Pracy Komunikat 2021


K O M U N I K AT

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Wolsztynie na posiedzeniu w dniu 18 marca 2021 r. podjęła następujące decyzje dotyczące maksymalnego okresu odbywania stażu i prac interwencyjnych, wysokości dotacji i refundacji przy subsydiowanym zatrudnieniu oraz wysokości bonów na zasiedlenie i bonów szkoleniowych w roku 2021:

1. Ustalono maksymalny okres odbywania stażu*:
- do 9 m-cy w przypadku umów z przedsiębiorcami
- do 7 m-cy w przypadku umów z instytucjami nie będącymi przedsiębiorcami
* ostateczny okres odbywania stażu jest uzależniony od wieku osoby bezrobotnej

2. Maksymalny czas realizacji umów o prace interwencyjne – 5 m-cy
  Wysokości refundacji kosztów organizacji prac interwencyjnych:
- 1 000 zł + ZUS ( w przypadku pełnego etatu)
- 500 zł + ZUS ( w przypadku ½ etatu)

3. Maksymalna kwota przyznawanych dotacji dla bezrobotnych – 20 000 zł

4. Maksymalna wysokość refundacji dla pracodawców tworzących nowe miejsca pracy – 20 000 zł

5. Preferowanie realizowania szkoleń indywidualnych. Maksymalna kwota przeznaczona na szkolenie jednej osoby  - 10 000 zł

6. Maksymalna kwota przyznanych bonów na zasiedlenie - 7 000 zł

7. Maksymalna kwota przyznanych bonów szkoleniowych - 3 500 zł

8. Osoby bezrobotne kierowane w ramach subsydiowanego zatrudnienia powinny posiadać stałe zameldowanych na terenie powiatu wolsztyńskiego, a w szczególnych przypadkach jeśli takiego nie posiadają - decyzję o skierowaniu podejmuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie. 

Powiatowa Rada Rynku Pracy Komunikat 2020

K O M U N I K AT


Powiatowa Rada Rynku Pracy w Wolsztynie na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2020 r. podjęła następujące decyzje dotyczące maksymalnego okresu odbywania stażu i prac interwencyjnych, wysokości dotacji i refundacji przy subsydiowanym zatrudnieniu oraz wysokości bonów na zasiedlenie i bonów szkoleniowych w roku 2020:

1. Ustalono maksymalny okres odbywania stażu*:
- do 9 m-cy w przypadku umów z przedsiębiorcami
- do 7 m-cy w przypadku umów z instytucjami nie będącymi przedsiębiorcami
* ostateczny okres odbywania stażu jest uzależniony od wieku osoby bezrobotnej

2. Maksymalny czas realizacji umów o prace interwencyjne – 5 m-cy
  Wysokości refundacji kosztów organizacji prac interwencyjnych:
- 860 zł + ZUS ( w przypadku pełnego etatu)
- 420 zł + ZUS ( w przypadku ½ etatu)

3. Maksymalna kwota przyznawanych dotacji dla bezrobotnych – 20 000 zł

4. Maksymalna wysokość refundacji dla pracodawców tworzących nowe miejsca pracy – 20 000 zł

5. Preferowanie realizowania szkoleń indywidualnych. Maksymalna kwota przeznaczona na szkolenie jednej osoby  - 10 000 zł

6. Maksymalna kwota przyznanych bonów na zasiedlenie - 7 000 zł

7. Maksymalna kwota przyznanych bonów szkoleniowych - 3 500 zł

8. Osoby bezrobotne kierowane w ramach subsydiowanego zatrudnienia powinny posiadać stałe zameldowanych na terenie powiatu wolsztyńskiego, a w szczególnych przypadkach jeśli takiego nie posiadają - decyzję o skierowaniu podejmuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie. 

Powiatowa Rada Rynku Pracy Komunikat 2019

K O M U N I K AT


Powiatowa Rada Rynku Pracy w Wolsztynie na posiedzeniu w dniu 6 lutego 2019 r. podjęła następujące decyzje dotyczące maksymalnego okresu odbywania stażu i prac interwencyjnych, wysokości dotacji i refundacji przy subsydiowanym zatrudnieniu oraz wysokości bonów na zasiedlenie i bonów szkoleniowych w roku 2019:

1. Ustalono maksymalny okres odbywania stażu*:
- do 9 m-cy w przypadku umów z przedsiębiorcami
- do 7 m-cy w przypadku umów z instytucjami nie będącymi przedsiębiorcami
* ostateczny okres odbywania stażu jest uzależniony od wieku osoby bezrobotnej

2. Maksymalny czas realizacji umów o prace interwencyjne – 5 m-cy
  Wysokości refundacji kosztów organizacji prac interwencyjnych:
- 800 zł + ZUS ( w przypadku pełnego etatu)
- 400 zł + ZUS ( w przypadku ½ etatu)

3. Maksymalna kwota przyznawanych dotacji dla bezrobotnych – 20 000 zł

4. Maksymalna wysokość refundacji dla pracodawców tworzących nowe miejsca pracy – 20 000 zł

5. Preferowanie realizowania szkoleń indywidualnych. Maksymalna kwota przeznaczona na szkolenie jednej osoby  - 10 000 zł

6. Maksymalna kwota przyznanych bonów na zasiedlenie - 7 000 zł

7. Maksymalna kwota przyznanych bonów szkoleniowych - 3 500 zł

8. Osoby bezrobotne kierowane w ramach subsydiowanego zatrudnienia powinny posiadać stałe zameldowanych na terenie powiatu wolsztyńskiego, a w szczególnych przypadkach jeśli takiego nie posiadają - decyzję o skierowaniu podejmuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie.


 

Powiatowa Rada Rynku Pracy Komunikat 2018

K O M U N I K AT


Powiatowa Rada Rynku Pracy w Wolsztynie na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2018 r. podjęła następujące decyzje dotyczące maksymalnego okresu odbywania stażu i prac interwencyjnych, oraz wysokości dotacji i refundacji przy subsydiowanym zatrudnieniu w roku 2018:

1. Ustalono maksymalny okres odbywania stażu*:
- do 9 m-cy w przypadku umów z przedsiębiorcami
- do 7 m-cy w przypadku umów z instytucjami nie będącymi przedsiębiorcami
* ostateczny okres odbywania stażu jest uzależniony od wieku osoby bezrobotnej

2. Maksymalny czas realizacji umów o prace interwencyjne – 5 m-cy
  Wysokości refundacji kosztów organizacji prac interwencyjnych:
- 800 zł + ZUS ( w przypadku pełnego etatu)
- 400 zł + ZUS ( w przypadku ½ etatu)

3. Maksymalna kwota przyznawanych dotacji dla bezrobotnych – 20 000 zł

4. Maksymalna wysokość refundacji dla pracodawców tworzących nowe miejsca pracy – 20 000 zł

5. Preferowanie realizowania szkoleń indywidualnych. Maksymalna kwota przeznaczona na szkolenie jednej osoby  - 10 000 zł

6. Osoby bezrobotne kierowane w ramach subsydiowanego zatrudnienia powinny posiadać stałe zameldowanych na terenie powiatu wolsztyńskiego, a w szczególnych przypadkach jeśli takiego nie posiadają - decyzję o skierowaniu podejmuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie.

Powiatowa Rada Zatrudnienia Komunikat 2015-2017

2015-2017

K O M U N I K AT

Powiatowa Rada Zatrudnienia w Wolsztynie na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2015 r. podjęła następujące decyzje dotyczące maksymalnego okresu odbywania stażu i prac interwencyjnych, oraz wysokości dotacji i refundacji przy subsydiowanym zatrudnieniu w roku 2015, 2016, 2017:

1. Ustalono maksymalny okres odbywania stażu:
- 8 m-cy w przypadku umów z przedsiębiorcami
- 6 m-cy w przypadku umów z instytucjami nie będącymi przedsiębiorcami

2. W roku 2015 w dalszym ciągu nie będą refundowane koszty dojazdu uczestnikom szkoleń, oraz osobom odbywającym staż.

3. Maksymalny czas realizacji umów o prace interwencyjne – 5 m-cy
  Wysokości refundacji kosztów organizacji prac interwencyjnych:
- 700 zł + ZUS ( w przypadku pełnego etatu)
- 350 zł + ZUS ( w przypadku ½ etatu)

4. Maksymalna kwota przyznawanych dotacji dla bezrobotnych – 22 000 zł

5. Maksymalna wysokość refundacji dla pracodawców tworzących nowe miejsca pracy – 22 000 zł

6. Preferowanie realizowania szkoleń indywidualnych. Maksymalna kwota przeznaczona na szkolenie jednej osoby  - 10 000 zł

7. Osoby bezrobotne kierowane w ramach subsydiowanego zatrudnienia powinny posiadać stałe zameldowanych na terenie powiatu wolsztyńskiego, a w szczególnych przypadkach jeśli takiego nie posiadają - decyzję o skierowaniu podejmuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie.

Powiatowa Rada Zatrudnienia Komunikat 2014

K O M U N I K AT

Powiatowa Rada Zatrudnienia w Wolsztynie na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2013 r. podjęła następujące decyzje dotyczące maksymalnego okresu odbywania stażu i prac interwencyjnych, oraz wysokości dotacji i refundacji przy subsydiowanym zatrudnieniu w roku 2014:

1. Ustalono maksymalny okres odbywania stażu:
- 8 m-cy w przypadku umów z przedsiębiorcami
- 6 m-cy w przypadku umów z instytucjami nie będącymi przedsiębiorcami

2. W roku 2014 w dalszym ciągu nie będą refundowane koszty dojazdu uczestnikom szkoleń, oraz osobom odbywającym staż.

3. Maksymalny czas realizacji umów o prace interwencyjne – 5 m-cy
  Wysokości refundacji kosztów organizacji prac interwencyjnych:
- 600 zł + ZUS ( w przypadku pełnego etatu)
- 300 zł + ZUS ( w przypadku ½ etatu)

4. Maksymalna kwota przyznawanych dotacji dla bezrobotnych – 20 000 zł

5. Maksymalna wysokość refundacji dla pracodawców tworzących nowe miejsca pracy – 20 000 zł

6. Preferowanie realizowania szkoleń indywidualnych. Maksymalna kwota przeznaczona na szkolenie jednej osoby  - 10 000 zł

7. Osoby bezrobotne kierowane w ramach subsydiowanego zatrudnienia powinny posiadać stałe zameldowanych na terenie powiatu wolsztyńskiego, a w szczególnych przypadkach jeśli takiego nie posiadają - decyzję o skierowaniu podejmuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę